VELDZIJDEPOLDER

geen windmolens in de Veldzijdepolder

Maandagavond 5 juli 2021 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen in meerderheid tegen de komst van windmolens gestemd. 

 

AD: "Een amendement van Ronde Venen Belang (RVB) kreeg steun van CDA, VVD, Seniorenpartij en Lijst 8 Kernen. Het CDA had tot vorige week nog geen standpunt ingenomen, maar kiest voor de inwoners, zo verklaarde fractievoorzitter Simone Borgstede de keuze."

 

nieuws

Een aantal artsen, huisartsen, KNO artsen, cardiologen, kinderartsen, neurologen en psychologen maakt zich zorgen (zie windwiki) over het laagfrequente geluid (LFG) dat met name door de zeer grote windmolens wordt geproduceerd. Het lijkt er op dat het RIVM tot nu toe de risico's bagatelliseert. Momenteel worden er onderzoeken gedaan en de verwachting is dat in de komende tien jaar meer bekend zal worden over de negatieve invloed van LFG. 

 

nieuws

De gezamenlijke netbeheerders (Enexis, Alliander, Liander, Stedin. e.a.) hebben aangegeven 100 miljard te willen investeren om de infrastructuur (de kabels) gereed te maken voor windmolens en zonnevelden. Om dit megolomane project voor elkaar te krijgen is er een enorme hoeveelheid technisch personeel nodig die er nu niet is. Daarbij moeten er tienduizenden zware machines met vervuilende dieselmotoren aan het werk en is er een onvoorstelbare hoeveelheid grondstoffen zoals koper nodig. En zoals dat gaat met zulke enorme projecten is niet goed te berekenen hoe duur het gaat worden. Meestal worden dit soort projecten veel en veel duurder. Denk aan de Betuwelijn en de Noord/Zuid lijn. Dat gaan wij met zijn allen betalen. Slecht idee! 

HET ELEKTRICITEITSNET KRAAKT IN ZIJN VOEGEN

Vrijdag 25 juni 2021 stond er een paginagroot artikel in Trouw. In dit artikel staat dat netwerkbeheerder Liander in Amsterdam bijna geen ruimte meer heeft om nieuwe huizen aan te sluiten. De kabels zijn te dun om de stroom er door heen te loodsen.

In de wurggreep van het  Klimaatakkoord van Parijs 2015  en het  RES plan


Bij het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten. Voor Nederland krijgt dat vorm in het RES (Regionale Energie Strategie) plan, waarin Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die allemaal bepaalde doelen moeten halen.

Elektriciteitsnet
Ons elektriciteitsnet kraakt op dit moment in zijn voegen. De kabels, grotendeels aangelegd in de eerste helft van de vorige eeuw, zijn nooit bedoeld om zo zwaar belast te worden. Nu al worden de back-up kabels, die bedoeld zijn om storingen op te vangen, gebruikt voor het transporteren van stroom. Voor de stroom van windmolens en zonnevelden moet een  geheel nieuwe infrastructuur aangelegd worden. Het aanleggen van nieuwe elektriciteitskabels op zo'n grote schaal is door het tekort aan technisch geschoold personeel een bijna ondoenlijke opgave. Daarnaast is bijna niet te berekenen hoe ingewikkeld en duur dit gaat worden.

Regionaal Energie Strategie (RES) plan voor De Ronde Venen
Gemeente De Ronde Venen ligt in het noordwesten van regio U16 (dat is een groot deel van de provincie Utrecht). Ronde Venen ligt vlak bij onze buurtregio's. Iets westelijk van ons ligt regio Holland Rijnland (Nieuwkoop, Alphen a/d Rijn en dan verder naar de kust) en vlak boven ons ligt regio Noord-Holland Zuid. Elke regio heeft bepaalde doelen gesteld en beschreven in een eigen RES 1.0 plan, te vinden op elke regio-website. In wervende teksten en soms simplistische animatiefilmpjes wordt aan de burgers uitgelegd wat dit plan in de praktijk gaat betekenen.

In de ontwerp-RES voor onze regio U16 staat 'de ambitie om 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken in 2030'. Het plan voor die 1,8 TerraWattuur bestaat uit vier zogenaamde ‘bouwblokken’.

- eerste bouwblok: zonne- en windenergie en zon op dak - levert nu 0,438 TWh op.
- tweede bouwblok: realiseren van zo veel mogelijk zon op dak. 0,3 tot 0,5 TWh.
- derde bouwblok: zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden op land. - 1,164 TWh. 26 turbines en circa 800 hectare zonnevelden .
- vierde bouwblok: de bekrachtiging van de regionale samenwerking. Tijdens het proces van RES 1.0 tot vergunningverlening kunnen zoekgebieden afvallen. Ook kunnen er nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan.


Op dit moment gaat het vooral om bouwblok 3.

Het kan de moeite waard zijn om eens op de regiowebsites te kijken. Zo lezen we bij regio Noord-Hollland Zuid, een beetje verstopt in alle promotietekst: “Het elektriciteitsnet is een cruciale schakel in de uitvoering van de RES” zegt Marjolijn Bonnike van Liander, de grootste netbeheerder van Nederland. Liander verwacht dat er zo’n 520 miljoen euro mee is gemoeid om de netwerkstructuur en transformatorstations in Noord-Holland Zuid op orde te krijgen. Dan hebben we het dus over een half miljard euro voor één van de dertig regio’s en dan alleen nog maar over het aanleggen van de kabels. Dan gaat het nog niet eens over het bouwen van windmolens en zonnevelden. En zoals het gaat met dit soort projecten mag je dan achteraf blij zijn als het niet meer dan het dubbele heeft gekost.

UPDATE

Dinsdagmorgen 22/6 heeft burgemeester Divendal de meer dan 1000 handtekeningen voor de Veldzijdepolderpetitie in ontvangst genomen. Tegelijk met de handtekeningen kreeg de burgemeester een miniatuur windmolen met een rood kruis aangeboden. Vanaf het moment dat we op de hoogte raakten van de windmolenplannen zijn we op allerlei manieren in beweging gekomen. We zijn een petitie gestart en hebben bij alle omwonenden onze petitiekaarten en aanvullende informatie in de bus gedaan. Ook hebben we bij honderen  mensen aangebeld en zijn met de bewoners in gesprek gegaan. Zo kwamen we er achter dat zo ongeveer niemand van de windmolenplannen op de hoogte was en dat op een handvol na iedereen tegen plaatsing van windmolens is. 

Luistervink

Met ons begin juni spontaan opgerichte actiegroepje hebben we in drie weken tijd in de hele omgeving petities in de bus gedaan en bij honderden huizen aangebeld. Steeds kwam in die gesprekken naar voren dat de mensen wel eens een keer iets hadden gehoord van de transitieplannen, maar niet op de hoogte waren van hoe concreet die plannen al zijn. Wij kregen keer op keer te horen dat mensen het gevoel hadden dat plannen zoals het aanwijzen van de zogenaamde ‘zoekgebieden’ voor windmolens er doorheen gejast waren. Veel opmerkingen in de trant van “Het lijkt wel of alles bewust onder de pet wordt gehouden.”

 

Ons doel om de omgeving wakker te maken begon halverwege juni vruchten af te werpen en de door ons gestarte petitie tegen windmolens werd veelvuldig ondertekend. Met een goed gevoel gingen we dinsdag 22 juni op weg om de handtekeningen aan burgemeester Divendal aan te bieden. We hadden afspraken met de lokale kranten om hierover een stukje in de krant te plaatsen. Op de voorpagina de  van de Nieuwe Meerbode lazen we een mooi artikel, maar in De Groene Venen niets.  Wij kregen het idee dat de Groene Venen, de krant die het gemeente nieuws mag publiceren, geen zin had om anti-windmolen nieuws in de krant te zetten.

 

Wel werd er via hun columnist ‘luistervink’ aandacht aan onze petitie besteed. Luistervink schijft over alle mensen die zich niet goed geïnformeerd wisten: “Waar heb je dan gezeten de afgelopen maanden” en nog meer narigheid. Hij schrijft verder ook nog dat degenen die tot mei niet veel van de plannen wisten ook geen mening mogen hebben. Je mist volgens Luistervink dan de “noodzakelijke kennis” om mee te beslissen. Hiermee worden door deze anonieme stukjesschrijver van de Groene Venen alle Veldzijdepolder-omwonenden en eigenlijk ook alle Rondeveners wegzet als onbekwame nitwits. Een columnist mag natuurlijk schrijven wat hij of zij wil en hoeft niet de mening van de krant te vertegenwoordigen, maar het heeft ons wel geraakt.