VELDZIJDEPOLDER

geen windmolens in de Veldzijdepolder

HOME

 

DE VELDZIJDEPOLDER

 

De Veldzijdepolder is een weidegebied van zes vierkante kilometer in Wilnis. Het ligt tussen de Burgemeester Padmosweg, de Bovendijk, de wijk Molenland en de Wilnisse Zuwe / ir. Enschedeweg.

 

Tot voor kort waren wij als bewoners van de omgeving van de Veldzijdepolder niet op de hoogte van de plannen van gemeente De Ronde Venen om binnen de gemeentegrenzen windmolens en zonnepanelenvelden te realiseren. Wij hebben ons verdiept in deze plannen en kwamen er al snel achter dat deze een reusachtige invloed hebben op de woonomgeving van deze polder.

 

De gemeente heeft voor de windmolens en zonnepanelenvelden zoekgebieden aangewezen (zie beleidsnota) en die zoekgebieden ingedeeld in drie categorieën: geschikt, beperkt geschikt en ongeschikt. De Veldzijdepolder is een deel van zoekgebied Q en is beoordeeld als geschikt. Ons doel is om de Veldzijdepolder als ongeschikt te laten beoordelen. Wij hebben besloten om hiervoor actie te gaan voeren.

 

We zijn in de hele omgeving van de Veldzijdepolder actief geworden met het bewust maken van bewoners. We hebben informatie rondgebracht, zijn de deuren langsgegaan en hebben met heel veel mensen gesproken. Zo kwamen we er achter dat bijna niemand van de omwonenden wist van deze plannen en van wat ze te concreet te wachten staat. Nagedacht wordt over gigantische windturbines tot 175 meter hoogte. Als dat om de torenhoogte gaat kan de wiekhoogte wel 240 meter worden. De gemeente Ronde Venen is naar onze mening tekort geschoten om de inwoners goed te informeren over deze plannen. Door deel te nemen aan de inspraakavonden kwamen we er ook achter dat er bij de plaatselijke politici onvoldoende concrete kennis is over deze materie.

 

De online-petitie is gesloten. We hebben 1400 handtekeningen opgehaald! 

 

namens het actiecomité 

"geen windmolens in de Veldzijdepolder"

 

website: Dorine en Gerard Ros - Wilnis

De Veldzijdepolder vanaf de Burgemeester Padmosweg

De foto's zijn vanaf één standpunt in Zeewolde gemaakt. Overal om je heen windmolens.